Самостійна робота (завдання 236) 4 страница

3. Завдання для допитливих. «Банк математичних цікавинок»

Завдання 402

(100 - 1): 3 • 2 - 66 (р.) —'дідусю.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Завдання 403; 404 (с. 66).

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

— Якій темі був присвячений урок?

— Якими правилами ви користувалися під час обчислень?

Урок 44. ЗНАХОДЖЕННЯ РІЗНИЦІ У ВИПАДКУ, КОЛИ ЗМЕНШУВАНЕ МАЄ ДЕКІЛЬКА НУЛІВ. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

Мета: ознайомити учнів з відніманням багатоцифрових чисел у випадку, коли зменшу­ване містить кілька нулів; закріплювали'Шння Застосовувати переставну власти­вість додавання, виконувати перевірку дій додавання і віднімання; розвивати уваж­ність; виховувати інтерес до предмета.

ХІД УРОКУ

. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. КОНТРОЛЬ, КОРЕКЦІЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ с 1. Перевірка домашнього завдання

2. Усні обчислення

Гра «Влучний стрілець»

— З'єднайте стрілками приклади з однаковими відповідями.5
825-75 600: 150 ч. „г.,.

55-2 44 + 28-2

• 100:25 2875 + 6368

70+15-2 550:5-6 > -

¿ Самостійна робота (завдання 236) 4 страница;368 + 2875 1000-890

990:3-2 75-г825

3. Математичний диктант. Гра «Так чи ні?»

Учні записують, «так» чи «ні».

• 480 зменшити на 6, вийде 80. {

• Частка чисел 200 і 10 дорівнює 20.

• 720 більше 9 у 8 разів. ' 4 /

• Добуток чисел 80 і 70 дорівнює 5600і.; :

• 66 зменшити в 22 рази дорівнює 3.

• 9 збільшити в 4 рази, вийде 13. ,?, ЛН

• 6 менше 360 на 6.

• Сума чисел 5 і 70 більше суми чисел 70 і 50. »>•

• Різниця чисел 540 і 90 дорівнює 450. Відповіді: ні; так; ні; так; так; ні; ні; ні; так.

4. Робота над виразами з буквеними даними

Завдання 405

1) а + ЬУ якщо а = 163 250, Ь = 8075, то 163 250 + 8075 = 171 325.

2) а - Ь, якщо а = 163 250, Ь = 8075, то 163 250 - 8075 = 155 175.


IV 163250 * 8075 171325

2)_163250

8075 1551753) а : 10, якщо а « 163 250, то 163 250 :10 - 16 325;

4) Ь • 10, якщо Ь - 8075; то 8075 -10 - 80 750

5) а + 7000, якщо а - 163 250 + 7000 - 170 260

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

— Обчисліть.

1 дес. - 1 од. 10-1

1 сот. - 1 дес 100 - 1


50-1 500-1


1 тис. - 1 од. 1000-1

1 сот Самостійна робота (завдання 236) 4 страница. тис - 1 од. 100000-1


5000-1 50000-1


IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Пояснення вчителя на основі прикладу

_500 32 468

, — Віднімання починаємо з одиниць. Від нуля не можна відняти 2, десят­ків немає, тому беремо 1 сотню і замінюємо її 10 десятками. Візьмемо 1 де­сяток, у розряді десятків залишиться 9 десятків. Один десяток замінимо десятьма одиницями. Число 500 розглядаємо як 4 сотні 9 десятків і 10 оди­ниць.

Виконуємо віднімання: від 10 віднятц 2, буде 8. Пишемо 8 на місці оди­ниць. Від 9 десятків відняти 3 десятки, буде 6 десятків. Пишемо цю цифру в розряді десятків різниці. Від 4 сотень нема чого віднімати, тому це число за­писуємо на місці сотень різниці.Отримали відповідь: 4 сотні 6 десятків і 8 одиниць, або 468.

2. Первинне закріплення

Завдання 406

Учні докладно пояснюють розв'язання. Учитель виправляє Самостійна робота (завдання 236) 4 страница,й уточнює їх коментарі.

_1998 __2000 10008 _ 100000

8 _ 2 125 21

1990 1998 9883 99963

Завдання 407 (самостійно з подальшою взаємоперевіркою)

.307857 _392265 _67082 ,57526
* 844083078579556 ^ 9556

392265 84408 57526 67082

3. Фізкультхвилинка

4. Робота над задачею

Завдання 408

— Ознайомтеся з умовою задачі. Запишіть коротку умову. Порівня текст і короткий запис задачі. Складіть план розв'язання задачі.

ґ II —? І . 2978 авт. 4603 авт. і т _? І 1

[ПІ -7 \ і 3093 —

Учні з високим і достатнім рівнем знань можуть розв'язувати задачу

стійно. (Доцільно звернути їх увагу на те, що відповідь можна отримати

ними способами.)

1) 4603 - 2978 = 1625 (авт.) — III місяць

_4603 2978 1625

2) 4603 - 3093 = 1510 (авт.) — її місяць

_4603 3093 1510

* 3) 3093 - 1625 - 1468 (авт.) — І місяць

_3093 1625 1468

або:

- -2978 - 1510 = 1468 (авт.) — І місяць

_2978 1510 1468

Відповідь: за перший міеяць завод випустив 1468 автомобілів, за другий 1510 автомобілів, за третій — 1625 автомобілів.

— Перевірте розв?'язання задачі. 1468 + 1510 + 1625 = 4603 (авт.)

1468 + 1510 1625 4603

5. Завдання для допитливих. «Банк математичних цікавинок»

Завдання 409

(250 - 10): 3 = 80 (м Самостійна робота (завдання 236) 4 страница)

80 + 10 = 90 (м)

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Завдання 410; 411 (с. 67).

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

— Чого вчилися на уроці?

— Хто з вас був найактивнішим?

— Яке завдання сподобалося?

ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ ДО УРОКУ 47

1. Перевірка домашнього завдання

2. Усні обчислення. Кругові приклади

65 + 20:4 (10+ 90)+ 100

(ЗО : 3 + 40) - 40 70-2-12-5

(80 - 30) - 20 200 : 10 + 45

3. Математичний диктант. Гра «Так чи ні?»

• Число 280 більше 14 в 2 рази.

• У числі 826 - 8 одиниць III розряду.

• 7 кг—це 700 м.

• У числі 7258 всього 7 тисяч.

• Добуток чисел 25 і 4 дорівнює 1000.

• Частка чисел 320 і 8 більше, ніж частка чисел 320 і 80.

• Периметр рівностороннього трикутника зі стороною 17 см дорівнює 51 см. Відповіді: ні; так; ні; так; ні; так; так.

4. Аналіз самостійної роботи

Учитель аналізує роботи учнів, виявляючи типові помилки. Колективно виконуються завдання, у яких були допущені помилки.


ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ ДО УРОКУ Самостійна робота (завдання 236) 4 страница 50

1. Усні обчислення

Гра «Ланцюжок»

Добуток чисел 7 і 50 збільш у 2 рази; збільш на 110; зменш у 90 разів; отри­мане число — перший множник, 400 — другий множник, знайди добуток; зна­йди 1/6 отриманого числа добутку; у скільки разів це число більше ЗО; додай до цього числа 49; збільш на 31; дізнайся на скільки це число менше найменшо­го чотирицифрового числа; зменш на 7 сотень; зменш у 100 разів. Що вийшло?

Відповіді: 350; 700; 810; 9; 3600; 600; 20; 69; 100; 900; 200; 2.

2. Математичний диктант

— Запишіть відповіді.

• Шпак прилітає до гнізда 200 разів на день, що на 1 ЗО*разів менше, ніж ве­лика синиця. Скільки разів прилітає до гнізда велика синиця?

• Папуга живе 120 років, а ворона — 60. У скільки разів ворона живе менше?

• Туристи Самостійна робота (завдання 236) 4 страница йшли 2 години по 4 км, а потім ще 5 км. Скільки кілометрів про­йшли туристи?

•. Периметр квадрата 32 см. Чому дорівнює його сторона? площа?

• У школі 800 учнів. \ із них — відмінники. Скільки у школі відмінників?

■ 4 . ■ ■ ■ ■ ■ ■. х

• Вага морської черепахи — 540 кг, а вага сухопутної черепахи дорівнює

ваги морської черепахи. На скільки вага морської черепахи більше ваги су­хопутної черепахи?

• Бамбук за 24 години виріс на 72 см. З якою швидкістю ріс бамбук? ? Катер плив а годин зі швидкістю Ъ км/год. Чому дорівнює шлях катеру

Відповіді: 330 р., 2 р., 13 км, 8 см, 64 см2, 200 відм., на 534 кг, 3 см/иг а • Ъ км.

3. Аналіз контрольної роботи

Загальна характеристика виконання контрольної роботи*

• Аналіз помилок.


ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ ДО УРОКУ

1. Перевірка Самостійна робота (завдання 236) 4 страница домашнього завдання

2. Математичний диктант

Знайдіть суму чисел 5499 і 8000. Збільштечисло 270 у 1000 разів. Запишіть найменше п'ятицифрове число. Скільки цифр у записі числа 775 775? Знайдіть різницю чисел 99 000 і 88 000. Знайдіть четверту частину від числа 960. Знайдіть три четвертих від 1000. Запишіть 540 хв у годинах. Запишіть 5 м 20 ему міліметрах.

Відповіді: 13 499; 270 000; 10 000; 2; 11 000; 240; 750; 9 год; 5200 мм.

3. Усні обчислення

2000 + 40 + Ь •■ ь-8

Завдання 2 (с 86) 4000 + а + 40 + 7-4347 а **300

Завдання 5 (с 86)


Тисячі

Сотні

б

Десятки

Одиниці


Урок 45. ДОДАВАННЯ ДЕКІЛЬКОХ ДОДАНКІВ. ЗАДАЧІ НА ЗНАХОДЖЕННЯ ПЕРИМЕТРА ТРИКУТНИКА


Дата Клас


■кк закріплювати вміння учнів застосовувати сполучний і переставний закони дода­вання для раціональних обчислень, виконувати додавання і віднімання багатоциф-рових чисел письмово; вдосконалювати вміння розв'язувати задачі; розвивати мис­лення; виховувати інтерес до предмета.

ХІД Самостійна робота (завдання 236) 4 страница УРОКУ

І.ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. КОНТРОЛЬ, КОРЕКЦІЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання

2. Усні обчислення

Гра «Будь уважним!»

Учитель називає число, одному з учнів кидає м'ячик, а той, назвавши від­повідь, повертає його вчителеві.

— Збільшіть на два десятки кожне з чисел. 460; 685; 60 843; 90 500; 70 000; 3480.

— Назвіть відповідь задачі тільки в разі, коли вона розв'язується відні­манням.

• На гілці сиділо 12 пташок. З пташки полетіли. Скільки пташок залишило­ся? (12 - З = 9 (пташок))

• 3 одного куща смородини зібрали 16 кг ягід, а з другого — 19 кг. На скіль­ки кілограмів більше зібрали з другого куща? (19 - 16 = 3 (кг))

• На одному кущі дозріли 14 помідорів, а на другому — 27 помідорів. Скіль­ки помідорів дозріли на двох кущах? (14 + 27 = 41 (ті Самостійна робота (завдання 236) 4 страница.))

• В одному ящику 17 кг печива. Скільки кілограмів печива в чотирьох таких ящиках? (17-4 = 68 (кг))

• У книзі 420 сторінок. Олег прочитав 90,сторінок. Скільки сторінок зали­шилося прочитати Олегу? (420 - 90 = 330 (стор.))

Завдання 412

1)55 778-4 = 55 774; 9000 - 4 = 8996;

60 000-4 = 59 996; 4375-4 = 4371.

2)1-12-7 = 5; 250-100 +1 = 25 001; 60 000:100-10 = 590.

3. Фізкультхвилинка

III. РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ
1. Розв'язування прикладів

Завдання 413

— Розв'яжіть приклади з коментуванням.

Учні переставляють доданки, виконуючи додавання зручним способом. 25 + 43 + 35 + 37 + 20 = 25 + 35 + 43 + 37+20=160; 180 + 230 + 20 + 70 = 180 + 20 + 230 + 70 = 500.

Завдання 414

— Розв'яжіть з коментуванням.

_30001 _40004 _700020

____ 7 ___ 38 30030

29994 39966 669990

Завдання 415Ч

— Перевірте, чи правильно виконано додавання.

Учні записують приклади в зошитах, двоє учнів працюють біля дошки, кс ментують відповіді.

2745 945

+6549 +45803

275 97

9569 46845

Завдання 416 (виконується аналогічно)

57453 3405

+ 8480 +34005

87625788

66809 63198

2. Робота над задачами

Завдання 417

—Ознайомтеся з текстом задачі. Запишіть коротку умову. Порівняйте! текст з коротким записом задачі. Складіть план розв'язання..Розв'яжіть зада-] чу самостійно з подальшою взаємоперевіркою.

Південний Буг Самостійна робота (завдання 236) 4 страница — 806 км *<---------------------- ——-і

Дністер —?, на 556 км довший —.
Дніпро —?, на 839 км довший --- '

1) 806 + 556 = 1362 (км) — довжина Дністра;

2) 1362 + 839 = 2201 (теж) ^- довжина Дніпра;

,1362 ■839 2201

(806 + 556) + 839 = 2201 (км) Завдання 418

— Що називають периметром? (Суму довжин сторін многокутника) —- Запишіть формулу для знаходження периметра трикутника. Рд = а + b + с.

— Що дано в задачі? Що невідомо?

а — 4 см 8 мм Ь — 3 см 9 мм с —?

Рд — 12 см 6 мм

— Як знайти невідому сторону? (Від суми трьох доданків віднятії сул двох доданків, отримаємо третій доданок.)

1) 48 + 39 = 87 (мм) — довжина першої і другої сторін;

2) 126 - 87 - 39 (мм)^ 3 см 9 мм — довжина третьої сторони.

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Завдання 419; 420 (с. 68).

V. ПІДСУМОК УРОКУ

— Чого вчилися на уроці?

— Як знайти периметр многокутника?Урок 46. ЗНАХОДЖЕННЯ ЗНАЧЕНЬ ВИРАЗІВ НА СУМІСНІ ДІЇ Самостійна робота (завдання 236) 4 страница ПЕРШОГО СТУПЕНЯ. САМОСТІЙНА РОБОТА


Дата Клас


■Ьп: закріплювати вміння учнів виконувати дії додавання і віднімання над багатоциф-ровими числами; вчити узагальнювальних прийомів розв'язуваний задач; розвива­ти уважність; інтерес до предмета.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. КОНТРОЛЬ, КОРЕКЦІЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання

2. Математичний диктант

— Записати числа, підкреслити в кожному клас тисяч. 475 344; 43 024; 320 000; 4015; 636; 80 000.

— Записати тільки відповіді.

• Сума чисел 3801280.

• Різниця чисел 720 і 360.

• Невідоме число збільшили на 35 і отримали 170. Знайдіть невідоме число.

• Якщо від числа 720 відняти невідоме число, отримаємо 500. Чому дорівнює невідоме число?

• Довжина прямокутника 15 см, ширина 25 см, Записати периметр.

• В автобус уміщується 39 чоловік. Скільки треба автобусів, щоб за один рейс перевезти 156 чоловік?

Відповіді: 660; 360; 135; 220; 80 см; 4 автобуси Самостійна робота (завдання 236) 4 страница.

III. РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ

1. Гра «Ланцюжок»

Завдання 421 (усно, «ланцюжком»)

35-7-8 = 20 40-8-2 = 24 58-8 + 16 = 66

42 + 8-14 = 36 40:8-2 = 10 56:8 + 17 = 24

2. Самостійна робота

Завдання 422 (з наступною взаємоперевіркою в парах)

5 км 600 м = 5600 м 4м = 400 см

2 км 80 м = 2080 м 10 м 5 см = 1005 см

1000 см = 10 м 300 мм = 30 см

8 м 20 см = 820 см

Завдання 423

1 варіант — перший стовпчик;

2 варіант — другий стовпчик.

3. Робота над задачами

Завдання 424

Учні розглядають і коментують задачу з буквеними даними. Завдання 425 (колективно)

Учні вивчають задачу, складають короткий запис, один учень працює біля
дошки. »

а — перше число а • 4 — друге число

а + а. 4 —сума чисел, якщо a ä 224, то 224 + 224 • 4 * 1120


Завдання 426

Учні розглядають короткий запис і складають умову. Аналізують задачу від питання до даних.

Учні з високим і достатнім рівнем знань можуть розв'язувати задачу само­стійно. Слід Самостійна робота (завдання 236) 4 страница звернути увагу на те, що відповідь можна отримати різними спо­собами.

У трьох зерносховищах було 10 580 кг зерна. Скільки зерна було у кожно­му зерносховищі, якщо відомо, що у першому і другому разом 8350 кг, а в дру­гому і третьому—6180?

1) 10 580 - 8350 = 2230 (кг) — у третьому зерносховищі;

2) 6lá0 - 2230 - 3950 (кг) — у другому зерносховищі;

3) 8350 - 3950 - 4400 (кг) — у першому зерносховищі.

Завдання 427

Учні розглядають малюнок, складають задачу. Звертають увагу на масу гирьок, що стоять на вагах. Визначають масу кожного птаха.

Відповідь: маса півня.— 2 кг; маса індика — 3 кг; маса качки — 1 кг 400 г.

4. Гра «Добери»

17 + k > 40 k = 30

Завдання 428 (усно, «ланцюжком»)
60 : * > 4 50 - А < 25

fe = 1; 5 Ä = 30

5. Фізкул ьтхвилинка

6. Самостійна робота

/ варіант

1. Задача.

За три місяці автотранспортне підприємство перевезло 5750 пасажирів Самостійна робота (завдання 236) 4 страница. За перший місяць було перевезено 1290 пасажирів, за другий — на 340 пасажирів більше. Скільки пасажирів було перевезено автотранспортним підприємством за третій місяць?

2. Знайти значення виразів.
864039-482 057

9254 + 907 543

23 435-5708-984

832:4

2 варіант

1. Задача.

За три місяці автозавод випустив 7352 автомобіля. За перший місяць було випущено 2390 автомобілів, за другий — на 427 автомобілів більше. Скільки автомобілів було випущено автозаводом за третій місяць?

2. Знайти значення виразів.
902 392-87 807
7683 + 409 848
43 605-6809-872
912:3

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Завдання 429; 430 (с. 69).

V. ПІДСУМОК УРОКУ

— Які знання вам знадобилися, щоб виконати всі завдання самостійної роботи?

— Над чим ще треба попрацювати?

Дата добавления: 2015-11-04; просмотров: 2 | Нарушение авторских прав


documentafkmyir.html
documentafknfsz.html
documentafknndh.html
documentafknunp.html
documentafkobxx.html
Документ Самостійна робота (завдання 236) 4 страница